El covid-19 ha generat situacions professionals molt diverses entre diferents empreses, però també diverses entre departaments d’una mateixa empresa (per exemple, conviuen àrees de Persones molt superades en volum de feina i àrees comercials en  moments complicats per la situació contrària).

Si mirem més enllà dels col·lectius, aquesta situació també ha generat i continua generant una diversitat molt gran de vivències personals: situacions econòmiques complexes, situacions de soledat forçada,  situacions de teletreball amb infants per casa que no atenen a les necessitats dels adults, situacions de malaltia o mort de familiars…

Amb el Covid han tingut lloc comportaments molt solidaris dins l’entorn professional i fora, i alhora es donen nous conflictes que generen noves tensions. Tot semblar demanar que cal aturar-se, però no és menys cert que el moment ens accelera i ens submergeix en un món d’immediatesa. Tot això i la gran incertesa del que vindrà, fa que es generin cada vegada més situacions d’angoixa, d’estrès, de por…

Hem de poder gestionar les nostres reaccions per poder conviure aquesta nova realitat de la millor manera possible.

I si som líders, a part de la gestió tècnica,  avui més que mai, és prioritari saber donar el suport emocional  als nostres equips i atendre la gran diversitat de necessitats que es generen.

RESSONANT TÉ AVUI LA VOLUNTAT D’ACOMPANYAR ELS PROFESSIONALS EN AQUESTA NOVA SITUACIÓ PER DONAR-LOS EINES I SOPORT. I PER AIXÒ, ENS HEM ADAPTAT I CREAT PRODUCTES AD-HOC.

Ressonem!

Llegeix l’article complet