Ajudem al teu equip a avançar en la direcció que realment desitja. Podem tractar la relació a nivell grupal o treballar en relacions entre 2 professionals que estan encallades i que ens dificulten avançar en determinats projectes.

El primer que plantegem és una sessió de contextualització on observem els diferents comportaments dels professionals davant de diverses situacions (una dinàmica grupal amb un repte a resoldre, una sessió de música creativa…). Això ens ajuda a generar una dinàmica d’obertura i de grup amb els companys d’equip.

També ens és de gran ajuda per observar què està passant, com ens comportem i quines són les dinàmiques que es generen de forma natural.

Identifiquem els motivadors i indaguem què aporta cadascú al grup que sigui fàcilment reconegut pels companys.

Després d’aquesta 1ª fase d’exploració, es realitza un diagnòstic i es traça la proposta de pla d’acció que ens ajudaria a aconseguir el canvi desitjat. Un cop establert, cal pactar-lo amb l’equip de treball complet.

Ja podem iniciar el procés d’intervenció. Primer amb la presa de consciència individual i col·lectiva del que succeeix. I a partir d’aquí, la transformació per iniciar un camí cap al canvi desitjat.

Aquest producte és ideal per exemple, per un Departament d’una gran empresa, com podria ser el Departament Comercial d’una divisió concreta. També per una àrea concreta d’una empresa mitjana, per exemple l’àrea de màrqueting I per últim també és molt adequat per l’equip íntegre d’un negoci més petit com podria ser una oficina de farmàcia.