Veus que el lideratge teu o de la teva empresa no encaixa ben bé amb el que voldries? Creus que millorar-lo pot generar un òptim rendiment dels equips?

En aquest format es posa focus en treballar el lideratge i el treball en equip des de diferents punts de vista.

Inicialment i de forma breu, tractem el tema des d’un marc teòric i del coneixement.

A continuació i amb molta més extensió, posem a prova el que hem après, de manera vivencial i a través de l’experiència viscuda.

Una de les bases del bon líder i del treball en equip és una comunicació fluida. Cal ser capaços d’expressar amb respecte què rebem dels comportaments dels altres. La presa de consciència del què fem i com es rep en el grup és molt important per entendre la responsabilitat de les nostres accions. Així doncs, el feedback és una eina que utilitzarem constantment

Fem exercicis de treball com role playing, teatre, música, jocs, visualització…

En determinades situacions, ens ajuda a la consecució dels objectius, afegir algunes sessions individuals per fer èmfasi a aquelles dificultats que tenen determinats membres del grup i que poden alentir, si no les fem, la diligent marxa del grup. Per facilitar les agendes, es poden realitzar amb ajut de les noves tecnologies, sense necessitat de presència física.