La Musicoteràpia (MT) promou canvis en l’estat emocional i ajuda a millorar les relacions interpersonals dins l’entorn laboral. Existeixen nombrosos estudis amb intervencions amb MT adreçats a pacients hospitalaris. No obstant, cuidar al professional sanitari mitjançant una intervenció basada en Musicoteràpia combinada amb processos de coaching i eines de facilitació de grups, és un camp més innovador. La finalitat d’aquest estudi és la de realitzar un programa pilot de musicoteràpia adreçat als professionals d’un servei hospitalari per tal de contribuir al seu benestar personal i laboral, a través de la millora de les relacions i la col·laboració entre els seus membres.

La MT ha estat l’eix vertebrador del programa i ha comptat amb tècniques d’audició musical per a la relaxació, música i moviment, tècniques de cant, improvisació musical lliure, així com música i escriptura. El desplegament del programa ha comptat amb 35 sessions individuals realitzades a 7 comandaments del servei, 8 sessions grupals amb els 7 comandaments i 3 sessions amb gran grup, durant un període de 6 mesos.

Els indicadors en el grup principal de treball milloren notablement i els objectius principals, de col·laboració i de l’estat d’ànim, ho fan en un 33% i el 74% respectivament. En l’anàlisi qualitativa els participants valoren la MT com a una eina molt valuosa. Malgrat les tensions i la complexitat del dia a dia en l’entorn hospitalari, l’assistència a les sessions periòdiques ha estat molt alta. Intervencions grupals amb MT adreçades a disminuir l’estrès del dia a dia i a la millora de les relacions dins aquest servei hospitalari, aconsegueixen millores notables. La implementació en el futur de més programes de MT destinats a la millora del benestar, haurien de confirmar-ne l’eficàcia.

 

Llegeix l’article complet