Facilitació en l’entorn sanitari

Ressonant - Onades nom

Onades és un projecte que vol donar un espai de seguretat i d’intimitat on poder compartir i expressar aquelles vivències, emocions i malestars que no tenim temps d’expressar en el dia a dia. Onades vol ser una casa dinàmica, un amagatall, un lloc on poder donar espai al moviment en que ens trobem sempre immerses.

La nostra metodologia en les sessions es basa en dinàmiques de grup inspirades en el coaching, eines musicoterapèutiques i diferents tècniques expressives. Treballem des de l’acompanyament de la Psicologia Orientada a Processos.
Arran de l’experiència treballant i col·laborant en l’àmbit sanitari, hem detectat una necessitat creixent en l’entorn sanitari en quan a les cures. ONADES comprèn diferents projectes dins aquest àmbit i té l’objectiu de treballar i acompanyar més en profunditat aspectes emocionals i relacionals que afecten el funcionament diari d’un centre sanitari.

Són 2 sessions de 3h cadascuna, adaptables a altres formats:

M’emociono… luego existo

L’entorn hospitalari o ambulatori és un entorn laboral especialment intens i exigent en termes emocionals i relacionals. En aquest curs treballem la cura de les relacions i les emocions, per oxigenar l’entorn a través de la música i l’expressió. Facilitem eines per a la millora de l’ambient laboral posant la mirada a la salut de les relacions interpersonals i a la presa de consciència del propi estat intern.

Escoltem-nos!

Millorem la comunicació i la col·laboració entre els diferents estaments professionals. L’objectiu és trencar els murs que ens separen i crear un espai de confort per compartir la diversitat de visions i responsabilitats diàries.  Som moltes coses depenent del context i la responsabilitat que tenim. Millorem la comunicació i la col·laboració entre els diferents estaments professionals. Treballem amb jocs de rol: un rol és molt més que jo. Jo sóc molt més que un rol. Com seria posar-me a «la bata» d’una metgessa, infermera o zeladora?

Acollim el conflicte: deixem de jugar a “fet i amagar”

La vida és conflicte continu… donem-li la benvinguda! Què hi ha al darrera del conflicte? Quina informació ens aporta de nosaltres, dels altres i de les nostres relacions? Aprendre a relacionar-nos amb el conflicte pot ajudar-nos a viure’l com oportunitat de creixement i d’aprofundir per millorar.  Com mirar el conflicte amb curiositat perquè sigui menys desgastant i més útil?

L’aventura de ser resident

El repte de ser aprenent quan s’espera tant de mi. Incloure la vulnerabilitat dels inicis per a poder acompanyar amb cura i professionalitat el dia que serem líders.  Un espai on explorar els aprenentatges relacionats amb les emocions, la comunicació i les relacions que acompanyen la praxis.

Són mòduls on es treballa de forma més profunda les relacions i connexions entre un grup natural de treball més habitual.

Equips naturals

Acompanyament a equips, treballem a nivell grupal (sistèmic), relacional i individual. Tractem temes relacionats amb el conflicte, les diferències de rang i poder dins les organitzacions…

Residents

Acompanyament específic per a residents. El MIR és una època de molts aprenentatges tant mèdics com relacionals, tant amb companyes professionals de l’entorn
com amb persones usuàries.

Equip de treball:

Ressonant - Joana Martinez Mora

Joana Martínez-Mora

Coach i musicoterapeuta

Ainhoa Roca

Docent i artista hospitalària