Ressonant - Què oferim - Cohesió d'equip mitjançant la creació musical