Acompanyament en processos de canvi professional

Explorarem canvis interns emergents per encaminar els teus projectes.

Anirem a un lloc on tindrem major perspectiva, més claredat… per tal de poder enfocar-nos.

Valorem la nostra trajectòria. Situem-nos al present. Visualitzem el nostre futur.

Sabem que les respostes estan al nostre abast si ens proporcionem l’espai i el temps idonis per arribar-hi. Us convidem a tenir cura, paciència i ganes d’escoltar-vos.

Respostes Sense Sucre es fa en grups oberts de 6-10 persones.

Equip de treball:

Ressonant - Joana Martinez Mora

Joana Martínez-Mora

Coach i musicoterapeuta
Ressonant - Mireia Chalamanch

Mireia Chalamanch

Facilitadora i performer